Úhrada školného

Školné září – prosinec 2019        3600,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Školné leden – březen 2020        2700,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Školné duben – červen 2020        2700,-Kč / 900,- Kč měsíčně/

Bankovní účet školné: 19-3125170277/0100 Variabilní symbol vám bude přidělen při nástupu do MŠ,v poznámce u bankovního výpisu uvádějte vždy celé jméno dítěte.

Děti , které jsou v ročníku povinného předškolního vzdělávání školné nehradí

Úhrada stravného

Stravné

836,-měsíčně / 38,-/1 den/

Děti s odkladem školní docházky

858,-měsíčně /39,-/1 den /

Bankovní účet stravné :  556 121/0300

Variabilní symbol vám bude přidělen  při nástupu do MŠ /variabilní symbol bude jiný než pro platbu školného/, v poznámce u bankovního výpisu vždy uvádějte celé jméno dítěte .

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

Zákonč. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Upozornění pro rodiče v souvislosti s přijetím či neprijetim ditete do MŠ Libická pro školní rok 2019/2020 V souladu par.36 ods.3 zákona č.500/2004 Sb.,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,vás upozorňuji,že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení,mate možnost se ještě před vydáním rozhodnutím ve věci přijímacího řízení vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladem rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladem rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele školy 20.5.2019 od 9.00-13.00